Γεγονός για 5 Μαΐ 2003

Ξεκίνησε η κατεδάφιση του σταδίου Νίκος Γκούμας.Η αρχή έγινε από την Θύρα 24.