Γεγονός για 5 Μαΐ 2003

  • Ξεκίνησε η κατεδάφιση του σταδίου Νίκος Γκούμας. Η αρχή έγινε από την Θύρα 24.