Γεγονός για 5 Νοε 2014

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. η Έκτακτη (αυτόκλητη και καθολική) Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με θέμα την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Ε. η θητεία του οποίου θα είναι τριετούς διάρκειας.

Τα Μέλη του Δ.Σ αποτελούν οι :
Ασλανίδης Ευάγγελος (Πρόεδρος)
Δέδες Αλέξανδρος (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)
Γαντζούλας Στέργιος – Μέλος
Μαρινάκης Κωνσταντίνος – Μέλος
Ανατολιωτάκης Ανδρέας – Μέλος (εκπρόσωπος της Ερασιτεχνικής)