Γεγονός για 6 Οκτ 1999

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την για κοινή συναινέσει λύση συμβολαίου του Branko Milovanovic.