Γεγονός για 7 Ιουν 2011

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Σιαλμά για έναρξη συμβολαίου από την 1/7/2011 έως τις 30/6/2013.