Γεγονός για 7 Ιουν 2013

  • Στις 11:11 το πρωί η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. προχώρησε στη λύση της εταιρείας μετά τη σύμφωνη γνώμη των μεγαλομετόχων και στις 11:18 τελείωσε η Γενική Συνέλευση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. όπου αποφασίστηκε πως η εταιρεία προχώρησε σε εκκαθάριση κατά πλειοψηφία! Εκκαθαριστής ορίζεται ο Δημητρέλος και θα συνεπικουρείται από ορκωτό λογιστή και από τον Αλεξίου ως αρμόδιο δικηγόρο.
    Αυτό σημαίνει πως η ποδοσφαιρική Α.Ε.Κ. θα αγωνίζεται από την περίοδο 2013-2014 σε ερασιτεχνική κατηγορία μέχρι την άνοδο της σε επαγγελματική.