Γεγονός για 7 Οκτ 1997

  • H Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. περνάει στην κατοχή της ENIC Hellas. Αγορά που κόστισε 2,67 εκατομμύρια δραχμές.