Γεγονός για 8 Ιαν 2019

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Helder Lopes μέχρι το καλοκαίρι του 2022.