Γεγονός για 8 Ιουλ 2016

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόκτηση του Juan Manuel Diaz, o oποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.