Γεγονός για 9 Δεκ 1999

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. προχώρησε στην προσωρινή αντικατάσταση του προέδρου Στέφανου Μαμαντζή και του διευθύνοντος συμβούλου Πέτρου Στάθη λόγω των ποινών που τους έχουν επιβληθεί με τις αποφάσεις του Δικαιοδοτικού Οργάνου της ΕΠΑΕ, αλλά και την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Ο Στέφανος Μαμαντζής αντικαθίσταται από τον Μαυροειδή Αγγελόπουλο, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πέτρος Στάθης από τον Νίκο Στράτο ως Α' Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.