Γεγονός για 9 Ιαν 1961

  • Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Κ. ο Τρύφων Τζανετής αναλαμβάνει προπονητής της ομάδας ενώ ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας Harry Aurednik παραμένει ως βοηθός του κ. Τζανετή.