Γεγονός για 9 Ιουν 2016

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τον Αλάιν Μπαρόχα για τη μη ενεργοποίηση του δικαιώματος αγοράς του από την Caracas FC και για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.