Πρόγραμμα περιόδου 1956-1957

 
Κύπελλο (6)
Φιλικό (1)