Πρόγραμμα περιόδου 1965-1966

 
Πρωτάθλημα (30)
Κύπελλο (5)
Φιλικό (4)
Ημερολόγιο