Α.Ε.Κ. - Πράσινα Πουλιά Καλαμάτας 7-3 (1-1) - Κύπελλο

Ημερομηνία Γήπεδο
Σάββατο 01 Απριλίου 1961 16:00:00