Γεγονός για 22 Ιουλ 1984

Μετά την πρόσκληση και την συμμετοχή με Μικτή Ευρώπης, ήρθε και μεγαλύτερη πρόσκληση για τον Θωμά Μαύρο ο οποίος συμμετείχε με την Μικτή Κόσμου.