Γεγονός για 26 Ιαν 2001

  • Παρουσίαση από την Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. των Savevski Toni που αναλαμβάνει χρέη προπονητή και Eugene Gerards που θα είναι τεχνικός σύμβουλος.