Πρόγραμμα περιόδου 1980-1981

 
Πρωτάθλημα (34)
Κύπελλο (8)
Φιλικό (2)