Πρόγραμμα περιόδου 1984-1985

 
Πρωτάθλημα (30)
Κύπελλο (1)
Φιλικό (2)
Ημερολόγιο