Πρόγραμμα περιόδου 1987-1988

 
Πρωτάθλημα (30)
Κύπελλο (5)
Φιλικό (4)
Ημερολόγιο